Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі до К-ПНУ на певну освітню програму (спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого, в разі необхідності, вступник може бути додати (у тому числі, в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Детальніше читайте тут

 

Мотиваційний лист