Здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література німецька) ОПП Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) академічної групи Nim1-M21 Вікторія Єкимова дистанційно підвищила кваліфікацію на курсі«Сучасні технології інклюзивного навчання» та набула таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійні, інноваційність, навчання впродовж життя, інклюзивна, емоційно-етична.

Участь у неформальній освіті