Практика – це важлива складова професійного розвитку здобувачів вищої освіти. Якість підготовки, зміст програми практики, пропозиції щодо її удосконалення та організації методичного супроводу ці питання були предметом обговорення на засіданні круглого столу «Педагогічна практика у системі підготовки вчителя німецької мови (другий (магістерський) рівень вищої освіти)» 21 червня 2022 року.

До обговорення запрошено представників стейкхолдерів – Наталя Осадчук (директор НВК № 9 імені А.М. Трояна), вчителі німецької мови та зарубіжної літератури баз практики – Ольга Ліпман, Ганна Братиця, Олеся Сорочан,  Олена Коротнюк (Кам’янець-Подільський ліцей І-ІІІ ступеня «Славутинка» Хмельницької обласної ради), Оксана  Юга (НВК № 9 імені А.М. Трояна). Його учасниками стали доцент Тетяна Боднарчук (гарант освітньо-професійної програми), завідувач кафедри німецької мови, доцент Тетяна Калинюк, науково-педагогічні працівники факультету іноземної філології (доцент Ольга Добринчук, доцент Ірина Голубішко), здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня (Алла Масловська, Вікторія Єкимова, Ліана Шамрій) та керівник практики від факультету іноземної філології доцент Тетяна Білоусова.

Під час круглого столу доцент Тетяна Боднарчук акцентувала увагу присутніх на змінах, які відбулися у структурі та змісті програм, підходу до укладання завдань практик тощо. Здобувачі вищої освіти висловилися щодо  змісту виконаних завдань та їх спрямованості на закріплення, поглиблення та інтегрування теоретичних знань у процесі їх практичного використання для виконання навчальних, розвивальних і виховних завдань на уроках німецької мови і зарубіжної літератури, класного керівника; вивчення педагогічного досвіду; підбору та використання технік, вправ, прийомів формування soft skills учнів тощо.  Схвально здобувачі відгукнулися стосовно збільшення тривалості практики. Наші колеги відмітили ґрунтовну психолого-педагогічну і фахову підготовку практикантів, їх неординарний підхід до організації уроку, зокрема у дистанційному форматі, вмінні ефективно застосовувати онлайн-застосунки, налагоджувати контакт з учнівським колективом тощо.

Наприкінці зустрічі учасники висловили пропозицію щодо продовження такого формату співпраці.

Обговорюємо результати практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти