29 жовтня 2021 року гаранти освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти завідувачка кафедри, кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Калинюк та другого (магістерського) рівня вищої освіти кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Боднарчук провели зустріч із директором загальноосвітньої шкоди І-ІІІ ступенів №15 Оксаною Михайлівною Чижевською.

   Кафедра німецької мови тісно співпрацює із даним освітнім закладом – здобувачі освіти проходять практичну підготовку, випускники спеціальності забезпечують освітній процес. Під час зустрічі обговорили обов’язкові та вибіркові освітні компоненти ОПП, навчальний план. Оксана Михайлівна підтвердила важливість практичної підготовки здобувачів освіти та обов’язковість формування медіаосвітньої компетентності майбутніх фахівців. У підсумку зустрічі було підписано Договір про наукове консультування, який передбачає співпрацю у питаннях щодо наукової та інноваційної діяльності.

Обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)