У рамках проведення моніторингу освітніх програм спеціальностей університету 2 листопада 2021 року відбулася зустріч гарантів освітньо-професійних програм бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти (к.п.н., доц. Боднарчук Т.В. та к.ф.н., доц. Добринчук О.О.) із адміністрацією Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №9 імені А.М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв, а саме директором Осадчук Н. В., заступником директора з іноземних мов Євчук О. В. Метою зустрічі став аналіз реалізації чинних освітньо-професійних програм «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) та окреслення перспектив продовження співпраці. Колеги схвально оцінили зміст та структуру даних освітніх програм, зауваживши, що вони відповідають вимогам до підготовки вчителя іноземних мов і зарубіжної літератури. Відзначили різноаспектність практичної підготовки здобувачів вищої освіти. У підсумку зустрічі були висловлені окремі пропозиції щодо можливого вдосконалення змісту освітньо-професійних програм, які стосуються: переліку освітніх компонентів вільного вибору здобувачів, де мають бути представлені ті, які сприятимуть удосконаленню професійної підготовки саме вчителів іноземних мов; оновлення змісту робочих програм, яке передбачає вивчення найактуальніших тем методики навчання іноземних мов; перегляду програми атестації; продовження вивчення другої іноземної мови (англійської) в освітній програмі магістерського рівня.

Співпрацюємо зі стейкхолдерами