Думка стейкхолдерів завжди важлива для нас. Це дає можливість вчасно реагувати на потреби підготовки фахівців, вносити відповідні зміни у зміст освітніх програм, навчальних планів. 4 листопада 2021 року було організовано зустріч з нашими партнерами, колегами директоркою Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням німецької мови В.В. Судець та заступницею директора з навчально-виховної роботи С.К. Кривенчук. Предметом обговорення було не лише питання взаємодії, але й моніторинг освітні програми підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

   Гаранти освітньо-професійних програм «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти доц. Т.В. Калинюк  та доц. Т.В. Боднарчук  ознайомили із основними змінами у чинних програмах. Серед висловлених пропозицій зазначено: включити теми «Організація дистанційного навчання іноземних мов» у робочу програму «Методика навчання іноземних мов». У підсумку зустрічі окреслено план заходів щодо реалізації співпраці між кафедрою німецької мови та закладом загальної середньої освіти.

Робоча зустріч зі стейкхолдерами Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням німецької мови