Питання моніторингу освітньо-професійних програм стало предметом обговорення на онлайн-зустрічі з випускниками спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 3 листопада 2021 року, організованої гарантами освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти завідувачкою кафедри німецької мови, к.п.н., доц. Тетяною Калинюк, к.п.н., доц. Тетяною Боднарчук, к.ф.н., доц. Ольгою Добринчук, а також науково-педагогічними працівниками кафедри німецької мови. Серед запрошених – вчителі німецької мови (Ольга Ліпман, Олександра Жильчук, Олеся Сорочан, Наталія Криворучко, Віта Марчук, Мар’яна Бучко), заступниця директора з навчально-виховної роботи, вчителька німецької мови (Ольга Крижановська), голова методичного об’єднання вчителів іноземних мов (Світлана Томашевська). У доброзичливій атмосфері відбувся обмін думками, щодо досягнутих результатів навчання, можливостей працевлаштування та реалізації випускників тощо. Присутні зазначили, що попит на фахівців зі знанням німецької мови є. Серед актуальних вакансій – вчитель німецької мови у приватну школу або ж онлайн-школу. Хоча, процес навчання реалізується переважно у дистанційному форматі, однак це аж ніяк не зменшує вагомості вивчення іноземних мов. У підсумку було досягнуто домовленості, щодо реалізації проєкту «Історія мого успіху» та організації зустрічі зі здобувачами освіти з метою обміну досвідом.

Моніторинг освітньо-професійних програм спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (зустріч з випускниками)