Графік консультацій

до Комплексного кваліфікаційного екзамену

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 014 СО (Мова і література (німецька)

предметної спеціальності 014.02 СО (Мова і література (німецька)

додаткової предметної спеціальності СО (Мова і література (англійська) / СО (Мова і література (польська)

за освітньою програмою «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

Графік консультацій до Комплексного кваліфікаційного екзамену