8 червня 2022 відбувся захист Виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти (група Nim1-M21). Члени комісії заслухали доповіді здобувачів, де представлені результати проходження педагогічної практики, які були вдало доповнені презентацією.

Під час виступів здобувачки, зазначили, що ця практика дозволила їм поглибити і закріпити знання з фахових методик, педагогіки і психології, підвищила інтерес до професії вчителя. Упродовж практики проведено декілька проєктів, які стосувалися різних аспектів навчання іноземної мови (формування іншомовної соціокультурної компетентності, використання онлайн-застосунків та інтерактивних завдань для вивчення лексики, граматики). Здобувачки продемонстрували результати виконання завдань з психології (проведення психодіагностик за різними методиками), педагогіки (проведення та аналіз виховного заходу), зарубіжної літератури (розробка та проведення літературознавчого тижня у школі) тощо. Присутні озвучили складнощі, які виникали у з в’язку з особливостями проходження практики в умовах дистанційного навчання та воєнного стану.

Голова комісії доцент Тетяна Калинюк підвела підсумки та озвучила завдання наступної практики, яка запланована на третій семестр – Виробнича педагогічна переддипломна практика.

Захист Виробничої педагогічної практики