На кафедрі німецької мови в онлайновому форматі відбувалася звітна конференція за підсумками проходження здобувачами вищої освіти 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) Виробничої педагогічної практики. Члени комісії: доцент Тетяна Калинюк (голова), доцент Тетяна Боднарчук (кафедра німецької мови), доцент Ірина Голубішко (кафедра германських мов і зарубіжної літератури), доцент Олена Дутко (кафедра педагогіки та управління навчальним закладом),  Світлана Дорофей (кафедра психології освіти).

   Цьогоріч, враховуючи умови воєнного стану, практика відбулася у змішаному форматі. Однак, не зважаючи на складний час, здобувачам освіти вдалося повністю виконати усі завдання.

  У своїх доповідях, які вдало доповнювалися презентацією, студенти висвітлили результати практики з дисциплін професійної та психолого-педагогічної підготовки. Особливу увагу акцентували на реалізації індивідуальних дослідницьких проєктів, зокрема з німецької мови. Так, Роксолана Венгринська провела дослідження, що стосувалося ефективності застосування фонетичних розминок на початку уроку; Лариса Прядко вивчала шляхи удосконалення лексичних навичок учнів з використанням різних форм словотвору; Маргарита Козерацька представила техніки формування навичок у письмі; Діана Жмурко поділилася результатами з теми «Einsatz der Spielübungen mit Wettkampfelementen» тощо. Вичерпні відповіді на питання членів комісії засвідчили ґрунтовність підготовки здобувачів.

   З-поміж завдань зарубіжної літератури особливу зацікавленість викликало вивчення читацьких інтересів учнів. Проведені опитування засвідчили, що загалом дітям подобається читати. Розробка тестових завдань з використанням різних онлайн застосунків, удосконалила навички використання ІКТ на уроці.

    У рамках завдань з психології, студенти підготували аналіз учнівської групи, використали різні методики психодіагностики.

   Загалом, здобувачі освіти схвально оцінили організацію практики на факультеті та у закладі освіти, зміст завдань програми практики, відмітили повсякчасну підтримку викладачів-методистів та вчителів-наставників.

   Члени комісії високо оцінили результати першої виробничої педагогічної практики та побажали здобувачам освіти успіху та набуття нового досвіду!

Звітна конференція з Виробничої педагогічної практики студентів четвертого курсу