ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) прешого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ!

Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти

ЗВІТИ ЗДОБУВАЧІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Звіт про практику здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (4 курс)

Звіт про практику здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Звіт про практику здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (3 курс)

Розпочалась Виробнича педагогічна практика

Навчальна психолого-педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (другий курс)

Захист навчальної ознайомлювальної педагогічної практики

Обговорення результатів практики здобувачів вищої освіти на розширеному засіданні кафедри

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗНЗ

Настановна конференція з Навчальної ознайомлювальної педагогічної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)

Настановна конференція з виробничої педагогічної (асистентської) практики магістрів на факультеті іноземної філології

Роздуми студентів факультету іноземної філології щодо педагогічної

практики у школі

ПЕРШИЙ ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД