ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) прешого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бакалаврат

Магістратура

  • Наскрізна програма практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ!

Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти

ЗВІТИ ЗДОБУВАЧІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Звіт про Виробничу педагогічну практику здобувачів першого (баалаврського) рівня вищої освіти (група Nim1-B18), травень, 2022 р.

Звіт про Навчально-ознайомлювальну педагогічну практику (група Nim1-B19), травень, 2022 р.

Звіт про Виробничу педагогічну асистентську практику здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (групи Ger1-M20z та Ger1p-M20z)

Звіт про практику здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (4 курс)

Звіт про практику здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Звіт про практику здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (3 курс)

Захист Виробничої педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Виробнича педагогічна практика здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: підведення підсумків

Захист з Навчально-ознайомлювальної педагогічної практики здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня (група Nim1-B19)

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти

Захист виробничої педагогічної асистентської практики

Захист Виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (група Nim1-B18, жовтянь 2021 р.)

Настановна конференція на Виробничу педагогічну асистентську практику

Розпочалась Виробнича педагогічна практика

Навчальна психолого-педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) (другий курс)

Захист навчальної ознайомлювальної педагогічної практики

Обговорення результатів практики здобувачів вищої освіти на розширеному засіданні кафедри

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗНЗ

Настановна конференція з Навчальної ознайомлювальної педагогічної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ

ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)

Настановна конференція з виробничої педагогічної (асистентської) практики магістрів на факультеті іноземної філології

Роздуми студентів факультету іноземної філології щодо педагогічної

практики у школі

ПЕРШИЙ ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД